Настоящата брошура се издава в рамките на проект “Превенция на насилието в училище”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ. Тя е разработена от Методи Коралов, училищен психолог и доктор на психологическите науки, по материали, предоставени от офиса на УНИЦЕФ в Република Хърватска.
Изказаните гледища, становища и мнения в настоящия материал са отговорност единствено на авторите и не отразяват мненията и политиката на УНИЦЕФ. Авторите следва да бъдат цитирани при всяко преиздаване на материала, целия или част от него.
Публикацията се издава с финансовата подкрепа на Представителството на УНИЦЕФ за България

Автор: УНИЦЕФ

Формат: PDF

Може да изтеглите от тук:https://www.unicef.bg/public/files/press/13.pdf

Източник на информация: https://www.unicef.bg