ДЕТСКИ И ЗАБАВНИ САЙТОВЕ

Приятели и игри

 

Kids BG портал

Аз - детето - българският детски портал

Дечица - забавен детски сайт  

Барби - сайт за момичета

 За децата

Детски портал на NASA- en

Disney Online - en

За оцветяване

Образователни сайтове и портали

Министерство на образованието и науката
Адрес: София 1000
бул.: "Княз Дондуков" 2A
Работно време на административно обслужване: 8:30 - 19:00 ч.
Централа на МОН: тел.:   9217799, факс: 9882485
Пресцентър: тел.: 9217744, 9217741, факс: 9882693; e-mail: press_mon@mon.bg

Национален образователен портал
Проектът “Национален образователен портал” е първа решителна крачка за развитие на електронното образование в българските училища. След като всички училища вече са снабдени с компютри, има критична маса обучени учители, а голяма част от учениците разполагат и с Интернет достъп, е време да се посветим и на това, което действително осмисля целия учебен процес – съдържанието.

Ресурсен център "Е-Литера"
Ресурсният център „Е-ЛИТЕРА” предлага комуникационна среда и информационни ресурси за професионална квалификация и образование. Целта ни е подкрепата на усилията на образователните институции, преподавателите и студентите за повишаване на качеството на образователния процес, чрез допълване на традиционните академични образователни практики с възможностите на интернет технологията за учене и натрупване на знания.

Първото онлайн училище по български език и литература
Първото отворено училище по български език и литература за ученици и учители

Uchenik.com
Сайт за ученици и студенти

Тестове за 7 клас
Тестове, съвети, теми и друга полезна информация по БЕЛ и математика, свързана с кандидастване за гимназия след седми клас.

Образование в София

Образование в САЩ

Образование в чужбина