JUMP MATH в България

През новата учебна година 3 а клас има привилегията да участва в проекта "JUMP MATH" - Математиката е за всички! - Канадска програма за обучение по математика, разработена от Джон Майтън.

Вижте нашите резултати ! Всяка от диаграмите онагледява успеха по месеци от септември 2011г. до януари 2012 година.

 

 

Анализ на текущите резултати от обучението по пилотния проект .

PDF FileАнализ на внедряването на Jump Math...

 

 

Проследете линка:

Идеите за Сдружение "Ново училище" са изложени тук: "За да градим бъдещето, трябва да си го представим.
 

"Моят любим предмет е математиката"
 



В края на учебната година бе проведена анкета-съчинение сред учениците от пилотните класове.

Резултатите са забележителни: повечето деца посочват, че любимия предмет им е математиката - като отбелязват, че е било лесно да се учи, въпреки предизвикателствата. За много преодоляването на уроците за дробите е лично постижение. Някои виждат развитие на способностите си да се концентрират и да мислят по-добре. Много посочват подобрение на взаимоотношенията в класа - повишено уважение и взаимопомощ. Почти всички отбелязват одобрение и подкрепа от родителите си за успехите им по математика. Всички с ентусиазъм биха препоръчали на техни съученици да работят по Jump Math.

"Моят любим предмет" - Анкета попълнена от учениците от 3а клас в края на учебната година

"Моят любим предмет" - съчинения на децата от 4-ти клас в края на учебната година

Промененото отношение на децата към себе си и към другите, към математиката и ученето въобще е много по-важно от постигнатите високи оценки!

 

 

Резултати след първата година обучение по Jump Math:

3 клас
Входно ниво 2010 г.
3 клас
Изходно ниво 2011 г.

 
4 клас
Входно ниво 2010 г.
4 клас
Изходно ниво 2011 г.

 

 

МОМЕНТИ ОТ НАШИЯ ОТКРИТ УРОК ПО JUMP MATH , ПРОВЕДЕН НА 4 АПРИЛ 2012 ГОДИНА