Регламент на състезанията на СБНУ през учебната 2011/2012 година

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-1562 от 28.10.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищни дейности под Изява № 17 е включено
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече пета година.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

02.11. - 07.11.2011 г.

09.11. - 15.11.2011 г.

18.11.2011 г.

29.11.2011 г.

„Аз, природата и светът”

25.11.- 02.12.2011 г.

09.12.-15.12.2011 г.

20.12.2011 г.

29.12.2011 г.

„Аз и числата”

09.01.-17.01.2012 г.

23.01.- 27.01.2012 г.

30.01.2012 г.

13.02.2012 г.

„Аз общувам с Европа”

07.02.-13.02.2012 г.

20.02.- 27.02.2012 г.

29.02.2012 г.

07.03.2012 г.

„Аз и буквите”

05.03.-12.03.2012 г.

19.03.- 23.03.2012 г.

27.03.2012 г.

05.04.2012 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

16.04.- 19.04.2012 г.

20.04.2012 г.

07.05.2012

Такса участие – 6.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището. Националното финално състезание е без такса участие.

Състезанието се провежда във всяко училище , заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
Участниците получават грамота.

Проследете линка, за да се подготвите за националния финален тест - 20 април*петък* от 12.30 часа !

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ ЗА ФИНАЛА !

Виктория Марианова Светославова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Теодора Венелинова Миндизова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Йоан Димитров Караджов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Йоана Веселинова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Йоана Ивайлова Йорданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Кая Веселинова Папраданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Мадлен Георгиева Николова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Мила Маринова Калушева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Ралица Василева Петрова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
Симеон Боянов Димов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
     
     

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И БУКВИТЕ" - 3 клас 

Виктория Марианова Светославова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Йоана Ивайлова Йорданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Йоана Веселинова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Теодора Венелинова Миндизова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Мила Маринова Калушева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Десислава Стефанова Стефанова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Василена Росенова Енчева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Кая Веселинова Папраданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Мадлен Георгиева Николова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Ралица Петрова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Симеон Боянов Димов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Захари Иванов Върбанов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 45
Петър Димитров Димитров

ОУ "Отец Паисий"

 

гр.Силистра 42
Карина Йорданова Кулева ОУ "Отец Паисий" гр.Силистра 39
       
       
 

 

    

 

Резултати от състезанието "Аз общувам с Европа" - 2012 година

 
1 Василена Росенова Енчева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
2 Виктория Марианова Светославова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
3 Захари Иванов Върбанов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
4 Йоан Димитров Караджов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
5 Йоана Ивайлова Йорданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
6 Кая Веселинова Папраданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
7 Мадлен Георгиева Николова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
8 Ралица Василева Петрова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
9 Симеон Боянов Димов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
10 Теодора Венелинова Миндизова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
11 Християна Димитрова Стойкова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 49
12 Красен Каменов Николов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
13 Петър Димитров Димитров ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 47
14 Десислава Стефанова Стефанова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 37
 
   

Тук ще откриете теста, който решаваха третокласниците!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ И ЧИСЛАТА" ,

проведено на 30 .01.2012 г. Задачите ще видите тук: III_klasA5_M2012.pdf     

 

 

 

 

Браво! Благодаря на всички ученици, които доказаха своите математически знания на национално ниво!

   
Виктория Марианова Светославова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Йоана Ивайлова Йорданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Петър Димитров Димитров ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Пламена Калоянова Гецова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Симеон Боянов Димов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Красен Каменов Николов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 47
Мадлен Георгиева Николова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 47
Теодора Венелинова Миндизова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46
Десислава Стефанова Стефанова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 45
Ралица Петрова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 45
Йоана Веселинова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 44
Мила Маринова Калушева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 44
Йоан Димитров Караджов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 42
Християна Димитрова Стойкова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 40
Захари Иванов Върбанов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 38
Янаки Кирилов Киров ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 38
 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО " АЗ , ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ"

 

Тук ще открите  задачите, които решаваха третокласниците :

https://bglog.net/ClientFiles/5214c65f-f53c-4a6f-8cb8-4b8fd6c60566/az%20prirodata_III_klas.pdf

 

Виктория Марианова Светославова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Георги Стилиянов Димитров ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Йоан Караджов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Йоана Ивайлова Йорданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Мадлен Георгиева Николова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Мила Маринова Калушева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Ралица Василева Петрова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Симеон Боянов Димов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Теодора Венелинова Миндизова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 50
Кая Веселинова Папраданова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 49
Василена Росенова Енчева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Захари Иванов Върбанов ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Йоана Веселинова Василева ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Петър Димитров Димитров ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Християна Димитрова Стойкова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 48
Десислава Стефанова Стефанова ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 46

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "АЗ РИСУВАМ" - 18 ноември 2011 година

 Браво!  Браво!

   

Йоана Ивайлова Йорданова – 50 точки

Йоана Веселинова Василева - 50 точки

Кая Веселинова Папраданова – 50 точки
Ралица Василева Петрова – 46 точки

Мадлен Георгиева Николова – 44 точки

 

Християна Димитрова Стойкова – 44 точки