ТУК ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

 

График на учебните занятия

ІI смяна - І срок            

1. 13.30 - 14.10

2. 14.20 - 15.00

3. 15.10 - 15.50

голямо междучасие

4. 16.10 - 16.50

5. 17.00 - 17.40

6. 17.50 - 18.30

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

ПОНЕДЕЛНИК

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

3. МАТЕМАТИКА

4. ФИЗКУЛТУРА

5. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

6. ЧАС НА КЛАСА

 

ВТОРНИК

1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4. МАТЕМАТИКА

5.ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

СРЯДА

1. ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4. МАТЕМАТИКА

5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 СИП -АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ОТ 12.40 ЧАСА

 

ЧЕТВЪРТЪК

1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

3. МАТЕМАТИКА

4. ФИЗКУЛТУРА

5. МУЗИКА

6. СИП -  МАТЕМАТИКА

 

ПЕТЪК

1. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

5. ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

1. БЕЛ (Български език и литература)- 7 часа седмично

а) Четене - 3 ч. седмично

б) Бълг. език - 2 часа седмично

в) ФКРУ (формиране на комуникативно речеви умения)

*I седмица 2 часа - правят се преразкази и съчинения с учебна тетрадкa №3

* II седмица 1 час (поправка на преразказа) и 1 час извънкласно четене

2. Математика - 4 часа седмично 

3. Човекът и природата - 1,5 час седмично ( I срок -2 часА, II срок -1 час)

4. Човекът и обществото - 1 час седмично

5. Музика - 1,5 часа седмично (I срок - 1 час, II срок - 2 часа)

6. Изобразително изкуство - 1,5 ч. седмично

7. Домашен бит и техника - 1 час седмично

8. ЗИП БЕЛ- 1 час седмично

9. СИП Математика 1 час седмично

10. ЗИП "Информационни технологии" - 1 час седмично на групи

11. Физкултура - 3 часа седмично

12. Английски език - 3 часа седмично

13. Час на класа 1 час седмично

14. ДЧФВС Модул "ТУРИЗЪМ"- 1 час

15.СИП Английски език - 1 час седмично

 

 

 

По Ваша молба публикувам тук читателски листи за допълване на читателския дневник!

читателски лист.ppt (135,5 kB)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В "ДЕТСКИ СВЯТ".      

 ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!