ВАЖНО!ВАЖНО!

 

УВАЖАЕМИ ТРЕТОКЛАСНИЦИ ,

ЗА ДА ОВЛАДЕЕМ ПО-ЛЕКО УВЕЛИЧЕНИЯТ ОБЕМ ОТ  УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕЗ  СЛЕДВАЩИТЕ  НЕУЧЕБНИ ДНИ Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПЪЛНИТЕ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ   ДО ПОНЕДЕЛНИК -13.02.2012 ГОДИНА!

 

Математическа игра"Открий съкровището"! Пожелавам Ви истинско забавление и смели приключения!

Спазвайте правилата и ще откриете......

 

Линк за сваляне : https://dox.bg/files/dw?a=42c6576fea

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1. ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЧИТАНКАТА:

БОБЪРЧЕТО - С.56

ПРИ СЛАДОЛЕДА - С. 58

ТОШКО АФРИКАНСКИ - С.60

ОТГОВОРЕТЕ УСТНО НА ВЪПРОСИТЕ СЛЕД ВСЕКИ ТЕКСТ!

 

2. В ТЕТРАДКАТА ЗА ДОМАШНА РАБОТА ОТ УЧЕБНИКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК запишете ЗАДАЧИТЕ ЗА САМОПРОВЕРКА ОТ СТР.42 И 43/  ДВЕТЕ ГРУПИ/ . ЗА ДИКТОВКА / ПЪРВА ЗАДАЧА/ ИЗПОЛВАЙТЕ ДВАТА ТЕКСТА:

 

         Здравко тръгна към пързалката сам. Той нямаше нито шейна, нито кънки. Момчето беше сираче. Цял ден скиташе из улиците. Продаваше вестници. Срещаше весели хора с покупки в ръце. В навалицата бързаха и деца.

         Здравко се озова на пързалката. С него беше кучето Барончо. В пазвата на момчето мърдаше гарджето. Детето спря пред стръмнината.

                                                 По Константин Константинов

 

          Хладен ветрец подухваше над напечените скали. Дружината се покатери отгоре. Там вятърът задуха по-силно. Всички слязоха до чешмата. Започнаха да обядват.

          Щом се нахраниха, събуха обувките и се натъркаляха на земята. Чочо се въртеше непрекъснато. Той видя двамата, които лежаха наблизо.

           Изведнъж той свали ризата си и легна по очи, като се мъчеше да заспи.

 

                                                 По Константин Константинов

 

ЗИП - Български език

 

1.  Изпълнете упражненията от темата "Знам и мога" - с.38 и с.39 от учебното помагало по ЗИП

 

Човекът и природата

 

1. Научете добре уроците от страница 33 до стр.37 включително. Двете теми съдържат учебно съдържание, което учихме преди да излезем в принудителна ваканция. Моля всички да отговорят писмено на въпросите след уроците и да научат и запишат новите думи в речника.

В учебната тетрадка да се изпълнят всички упр. от стр. 18. 

Всеки ученик да изработи постер "Моето морско животно" на картон с размер на листа формат А3 или по-голям по поставената от страница 19 в учебната тетрадка задача, като може да ползвате различни източници на информация - енциклопедии, интернет, списания и др. по ваша преценка.

 

Човекът и обществото

 

1. Всички ученици самостоятелно да се запознаят с темата "Народни будители" - стр. 38-39 от учебника.

Потърсете и запишете информация за живота и делото на Паисий Хилендарски в тетрадката за работа в клас. За часа  по ЧО е необходимо да донесете картини или снимки по темата, които ще са необходими за организиране на груповата работа по екипи.

 

Математика

 

1. Необходимо е да се решат следните задачи от учебника по математика:

- с. 27 - зад.1,2,3,4

- с.28 - зад. 2,3

- с. 29 - зад.1,2 , зад.3 - да се състави  текстова задача, като се запише текста и въпроса към него. При решаване да се направи съкратен запис и тогава да се запише решението. ; зад. 4 и зад.5

- с.30 - зад.1,3,5

- с.31 -  писмено зад.1, 2, 3 ,4, 5

 

УТОЧНЯВАМ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ТЕМИ И ЗАДАЧИ НЕ СА НОВО УРОЧНО СЪДЪРЖАНИЕ. ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ ЗАДАЧИ СА ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УМЕНИЯ.