Информационни технологии

 

 

Играй и учи!

 

 

 

Проектът на сайта dechica.com "Играй и учи" цели да въведе децата в света на дигиталните технологии.
Някои от упражненията имат по-дълбок смисъл. Като използват насоките, формулирани тук, родителите и учителите могат да провокират разговор с децата на теми като поверителност и онлайн насилие.
Игрите са 20 на брой, разделени по определени теми. Първите три са технологични играчи, следва "Моето семейство, приятели и аз", с след това и "Моят ден".
Две игри са за предметите и техните предназначения, а също толкова и в раздел "Защита на поверителността" и "Емотикони". Обърнато е внимание на символът "маймунско А" - @, както и на стойността на вещите, сигурността и развлеченията. Има и Кръстословица.
Всички игри имат особено важна цел - да насочат вниманието на децата към безопасността в Интернет, а последните три занимания обединяват усилията на създателите на игрите в обобщаване на наученото.

Oтиди на сайта
Виж ръководството за родители и учители
Освен, че всеки може да играе играта самостоятелно, има възможност и за едновременното участие на повече деца. Това е възможно с Microsoft Mischief. Този софтуер е приложение към Microsoft Power Point, даващ възможност за работа на един компютър с няколко мишки.
Повече информация за продукта може да се намери на сайта https://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/.
Изтеглете вариант на "играй и учи"