Предлагам Ви няколко онлайн теста, с помощта на които може да се забавлявате, като проверявате своите знания. Тестовете от 1 до 4  и № 6 съдържат знания от изученото учебно съдържание до края на февруари. Задачите от  останалите тестове предстои да научим до края на тази учебна година.

Желая на всички успех!

 

1.Тест по математика за 3 клас
2.Подредете числата до 1000
3.Броене до 1000 през число. Тест по математика за 3 клас.
4.Събиране и изваждане до 1000. Тест по математика за 3 клас.
5.Неравенства с числа до 1000. Тест по математика за 3 клас.
6.Тест върху единици, десетици, стотици. Тест по математика за 3 клас.
7.Тест с текстови задачи за 3 клас.
8.Деление на числа до 1000 с едноцифрено. Тест по математика за 3 клас.
9.Текстови задачи с деление до 1000. Тест по математика за 3 клас.
 

 

Игра с таблицата за умножение

 

Още игри с таблицата за умножение тук!

 

 Забавна математика - задачи! 

 

 

 

КОЙ Е НАЙ-БЪРЗ  С ТАБЛИЦАТА ЗА УМНОЖЕНИЕ?

 ДА СЕ УПРАЖНИМ В РЕШАВАНЕТО НА ЧИСЛОВИ ИЗРАЗИ

ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ С ТАБЛИЦАТА ЗА УМНОЖЕНИЕ! 

Добри рибари ли сте?

Таблицата за умножение с играта Timez Attack

 

 

Timez Attack Base

 

Яка игра за учене на умножението

Да се учи таблицата за умножение може да е много забавно с играта Timez Attack.

Играта е просто задължителна за всеки второкласник.

Едно зелено човече търси изход в лабиринта. По пътя си среща страшни чудовища, които могат да бъдат победени само ако се отговаря правилно на задачите, които те дават.

Използвате мишката, за да въртите човечето, интервал, за да скача, самото му движение става с клавишите със стрелки, W и S. Отговорът се дава с натискане на левия бутон на мишката и въвеждането на произведението от клавиатурата.

Timez Attack Multiplication Tables Math Game

 

New Version 4.0!
Download Windows
Windows XP, Vista, Windows 7

Играта можете да изтеглите и  от тук:https://www.bigbrainz.com/Download.html

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО МАТЕМАТИКА  във 2 клас

 
СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор      3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме , като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо.
х + 5 = 8
х = 8 - 5
х = 3                           Проверка : 3 + 5 = 8

 
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика     10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6
х = 4 + 6
х = 10                         Заместваме 10 - 4 = 6        Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6
х = 10 - 6
х = 4                           Заместваме 10 - 4 = 6        Пр. 6 + 4 = 10

УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение    7 . 8 = 56
Неизвестен множител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител
х . 7 = 56
х = 56 : 7
х = 8                                    Заместваме 8 . 7 = 56

ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно     21 : 3 = 7                 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо
намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7
х = 7 . 3
х = 21                                  Заместваме 21 : 3 = 7             Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7
х = 21 : 7
х = 3                                    Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21

Разбирате, че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !

ЧЕТНИ :0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :

КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 .  Р = 4. а 
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Р = 2.а + 2.в

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ :
  • Според дължините на страните му :

- РАВНОСТРАНЕН - ДЪЛЖИНИТЕ НА СТРАНИТЕ СА РАВНИ   Р= 3 . а

- РАВНОБЕДРЕН - има две равни бедра  Р= 2.а  + в
- РАЗНОСТРАНЕН-всички страни са с различни дължини Р = а + в + с 
 
  •   Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН , ОСТРОЪГЪЛЕН , ТЪПОЪГЪЛЕН .


МЕРНИ ЕДИНИЦИ :


1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 километър = 1000 метра
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ  СПОРЕД  ДЪЛЖИНИТЕ НА СТРАНИТЕ ИМ

ЗАБАВНО И ИНТЕРЕСНО ... С ТАБЛИЦАТА ЗА УМНОЖЕНИЕ

 

Колкото повече задачи решават второкласниците – толкова по-добре.
Следващите няколко файла не съм ги правила аз – просто имах късмета да ги намеря и ги споделям с вас. Решавайте направо в отворената страница. Може да отворите нова страница с бутона Next Game  или да разпечатате с бутона Print Page. Желая ви успех!

 

 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ... 

  • СРАВНЕНИЕ НА ЧИСЛАТА - ЧАСТ ОТ „ПОМАГАЛО ПО МАТЕМАТИКА“
  • comparison 300x214

ПОМАГАЛОТО ПРЕДЛАГА РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ТРУДНОСТ И СЛОЖНОСТ НА ЗАДАЧИТЕ.

 

МАТЕМАТИКА

  • ПРЕДСТОИ КОЛЕДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ!

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ТЕМИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ГОДИНИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

 

  • МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ - ЗАДАЧИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

 

  • МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"- ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ - ТУК!

ПОМАГАЛО ПО МАТЕМАТИКА

Упражнете математическите си способности, забавлявайте се с числата.

mathPlayground 300x214 Помагало по математика
ПОМАГАЛО ПО МАТЕМАТИКА