ВЛАДЕТЕЛИ - ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Image
Image

ЦАР АСЕН

Цар Иван Асен I /често само Асен/, известен още с рожденото си име БЕЛГУН, е владетел, управлявал България 1186 г. до 1196 г.

Управлява заедно с брат си Теодор Петър, които продължава да царува една година след смъртта на Иван Асен I.

Иван Асен I станал жертва на заговор - бил убит от болярина Иванко.

   
 Image

 

 

 

Image

ЦАР ПЕТЪР

Петър е името, което приема най-възрастният от братята водачи на освободителното въстание при коронясването си за български цар през 1185 г.

Неговото управление е продължило до 1197 г.

През 1190 г. основната власт попада в ръцете на по-малкия брат на Петър - Иван Асен I, но титлата на Петър е запазена.

Иван Асен I е убит при заговор през 1196 г. и Търново е завладян от заговорници.

Петър събира голяма армия и си връща столицата. Умира през 1197 г.

Image

 

Image

ЦАР КАЛОЯН

(1197 - 1207 г.)

  • При цар Калоян държавата укрепва и се разширява териториално, нараства военната и мощ.
  • Той приема върховенството на Римския папа.
  • Води успешни войни със създадената от кръстоносците Латинска империя.
  • През 1205 г. нанася съкрушително поражение на войските на император Балдуин Фландърски.

Image

 
Image

ЦАР ИВАН АСЕН II (1218 - 1241)

През двадесет и три годишното управление на Иван Асен II средновековна България достигнала най-голямото си териториално разширение и международно признание. Забележително е, тези успехи дошли главно чрез преговори и то в условията на бързо променяща се политическа обстановка.

Като мъдър държавник българският цар умело избягвал излишни кръвопролития и осигурил относителен мир на народа си. Така с една единствена сериозна битка България се превърнала в първа сила на Балканите.

  • Битката - 9 март 1230 г. в местността Клокотница. За да въодушеви воините си, Иван Асен II нанизал на копието си писмената клетва за съюза на Теодор Комнин. В ожесточената битка гърците били разгромени, а владетелят им и неговите близки паднали в плен. Българският цар отвел само благородниците, а обикновените войници освободил. Мълвата за неговата човечност се разнесла из гръцките земи и помогнала на войската му за кратко време да овладее Тракия, Македония и Албания.
Пръв Иван Асен II сякъл златни и медни пари с български надписи. По негово време се използвали и латински монети, които имитирали византийските пари. Image