Тест за  самопроверка на тема "Видове изречения по състав. Главни части на изречението. Пунктуация на сложното изречение"

1.Колко сказуеми съдържа простото изречение?

А) две сказуеми;

Б) едно сказуемо;

В) повече от две сказуеми.

2.Какво съдържа сложното изречение?

А) две или повече от две прости изречения, свързани по смисъл;

Б) две или повече въпросителни изречения, свързани по смисъл;

В) две или повече възклицателни изречения, свързани по смисъл.

3.На кой ред е написано просто изречение?

А) Градчето изглеждаше много красиво под лъчите на пролетното слънце.

Б) Тесните улички криволичеха между къщите, както им дойдеше.

В) Почти във всеки дом имаше градинка, където цъфтяха кокичета и минзухари.

4.На кой ред е написано сложно изречение?

А) Планината се изправяше като някакво гигантско чудовище.

Б) Ян Бибиян и Калчо седяха до тъмно на любимото си място.

В) Студът бе сковал тънка корица върху снега, но тя беше здрава.

5.В кое изречение подлогът е членуван правилно?

А) Орела се виеше гордо в небесната шир.

Б) Четникът извади коприненото знаменце.

В) Парахода приближи до Козлодуй.

6. В кое изречение подлогът е членуван неправилно?

А) Капитанът се насочи към брега.

Б) Знаменосецът развя знамето.

В) Заека хукна да бяга.

7.В кое изречение подлогът е членуван неправилно?

А) Смелоста се проявява в опасност.

Б) Вежливостта поражда вежливост.

В) Завистта е люта болест.

8. В кое изречение думите са членувани неправилно?

А) През зимата снежният човек помогна на врабеца.

Б) Царя се замислил дали да повярва на момъкът.

В) Край пътя, извън града, се беше спотаил вълкът.

9. На кой ред е поставен неправилно знак за край на изречението?

А) Кой на портичката чука.

Б) Махай се, момче, оттука!

В) Моля те, недей ме връща!

10. В кое сложно изречение ще употребиш свързващата дума но?

А) Тълпата станала нетърпелива ___ зашумяла.

Б) Петьо играе по цял ден, ___ не се уморява.

В) ___ тиквата видя синьото цвете, зашумя с листата си.

11.В кое сложно изречение ще употребиш свързващата дума което?

А) Не прави на другите това, ________ не искаш да правят на тебе.

Б) Гладното синигерче дълго скита, _______ никъде не откри малките си.

В) Ще отида в гората, _________ има много билки.

12. На кой ред в сложното изречение запетаята е поставена правилно?

А) Планината се изправяше, като гигантско чудовище а над нея се издигаше луната.

Б) Погледнаха снежния път но минувачите, вече ги нямаше.

В) Живял някога един благородник, който се оженил повторно за горделива жена.

13.На кой ред в изречението запетаята е поставена неправилно?

А) Ако не е толкова студено, животът на земята ще бъде хубав.

Б) Така малката сива птичка, и снежният човек станаха приятели.

В) Заекът бяга, бяга, изчезна в гората.

14. В кое изречение има три сказуеми? Подчертайте ги!

А) Пианистът свиреше унесено пред смълчаната публика.

Б) Смелият момък извади сабята и прободе ламята.

В) Пламъкът грееше в огнището, щурчето свиреше, а децата слушаха приказката.

15. Кое съществително име е подлог в изречението? 

Косата на момчето беше разрошена от силния вятър.

А) косата; б) момчето; в) вятър.

16. Постави пропуснатия определителен член.

А) Кораб__ се люлял дълго по вълните на океан __.

Б) По път__ момък ___ настигнал един старец.

В) Фар __ на остров Фарос бил построен от архитект __ Сострат.

17. Постави пропуснатите препинателни знаци в изречението.

За салатата са нужни следните продукти домати лук сирене и магданоз

18. Свържи по подходящ начин простите изречения в едно сложно.

Лисицата седна на задните си крака. Вдигна муцуна към луната. Подуши всички ветрове.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Отдели изреченията в следния текст.

Врабче и лисица

Минало време житото пораснало и узряло дошло време за жътва врабчето и лисицата взели по един сърп и отишли да жънат скоро слънцето така напекло че станало тежко да се жъне.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Колко изречения отдели в текста? _______________________________________
  • Какви са по цел на изказването? ________________________________________
  • Колко от тях са сложни? _______________________________________________

20. Диктовка

 

    Зимата също има своето очарование. Вековната гора представлява прелестна картина. Белотата заслепява очите, падналият сняг блести и милиони кристалчета отразяват слънчевите лъчи. Това е истинско вълшебство.

    Раззеленената гора през пролетта е красива, но през зимата хубостта и е като в приказка. Навсякъде цари тишина и само някоя уплашена птица нарушава този покой. Върху гладката снежна повърхност се виждат следи от лисици, зайци и сърни. Дишаме с пълни гърди свежия въздух и се наслаждаваме на това чудесно творение.

    Обхващат ни чувства на радост, възхищение и благоговение. Тези неподозирани преживявания се дължат на природата, която на малки разстояния мени облика си и разкрива пред очите ни своята омайна красота.

Природата е най-изкусният художник.

Тест за третокласници в три части. Използвани са въпроси от "Дидактически тест по български език 1.-3. клас", П.Райнова, Т.Сотирова, М.Банова.

1. част

2. част


3. част

 

Пунктуация на изречението

 

 

 

 

Image

ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ В КРАЯ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

1. Точка (.) се пише в края на:

а) съобщително изречение:

Ябълковото дърво е отрупано с плод.

б) подбудително изречение, когато се изказват спокойно изразени заповед, молба, покана, съвет:

Услужи ми с гумата си.

Моля те, не закъснявай.

Пресичай внимателно улицата.

 

2. Въпросителен знак (?) се пише в края на въпросителното изречение:

В кой град живееш?

Дали и утре ще ме изпитат?

 

3. Удивителен знак (!) се пише в края на:

а) подбудително изречение, с което се изказват силно изразени заповед, молба, забрана, съвет:

Тръгвай веднага!

Моля те, татко, купи ми сладолед!

Хайде, ставай, поспаланко!

б) възклицателно изречение, с което се изразява възхищение, радост, уплаха, болка, изненада:

Хубава си, мамо!

Я, щъркелите дошли!

Ох, ще ходя на лекар!

Image

4. Многоточие (...) се пише след изречение, което изказва незавършена мисъл:

Ех, ако имах повече пари...

 
 

ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ В СРЕДАТА НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

1. Двоеточие (:) се пише преди изброяване:

Ние сме трима неразделни приятели: аз, Митко и Петър.

2. Тире (-) се пише, когато се изпуска дума:

Мечката казала на лисицата, а лисицата - на опашката си.

3. Запетая (,) се пише:

а) за отделяне на обръщение:

- Милене, ела да играем!

б) при изреждане:

От градината донесохме домати, чушки, краставици, моркови.

4. Скоби () се пишат за отделяне на думи, които служат за пояснение:

Елин Пелин (Димитър Иванов) е голям български

писател.

 

източник:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА 3-4 КЛАС,

ИЗДАТЕЛСТВО "СЛОВО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Нови правила за правописа от 1 септември

От 1 септември, влизат в сила нови правила за правописа в българския език.Зад промените стоят езиковеди от Института по български език на Българската Академия на Науките (БАН). Те следят и контролират развитието на езика.

Няколко примера за промени. В официалната кореспонденция например учтивото обръщение "вие" ще се пише само с главна буква, независимо дали се отнася до едно или много лица. Досега "вие", отнесено към много лица беше с малка буква.

Малко по-сложни са нещата при изписването на институциите в различни ситуации. Правилата не са нови, но експертите са решили да им обърнат допълнително внимание, тъй като грешките там са много. Има значение в какви видове изречения се използват те. Например Българска академия на науките, спомената веднъж в текста се пише с главно "Б", а в следващото й използване ще е вече Академията. Друг пример е при Съюзът на ... При всяко следващо използване в текста ще е само "Съюз" с главна буква.

Има и частни случаи като например при министерствата. В единия вариант важат гореспоменатите правила, но ако да кажем служител използва думата, за да уточни местоработата си - тогава е с малка буква.

Пълното изписване на абривиетури и имена на институции ще започва с главна буква само на първата дума. Голяма част от хората го правят и досега така, но има също немалка част, която се влияе от правила в други езици, където всяка дума е с главна буква, аргументират се от БАН.

Интересно е уточняването и обличане в правило на използването на думи, повлияни от съвремието, като например е-правителство, е-търговия, атачмънт, дискаунт, копеймънт, плейофи,постинг и др..

В някои случаи се премахва изискването за използване на главни букви при наложени съчетания от рода на брайлова азбука, рентенов апарат и т.н.

Правилното изписване на текстове на снимки, таблици, диаграми и графики е горе, долу, в центъра и вляво, но не и вдясно. Причината за това е наложената практика.

Предвиждат се и опростяване на правилата при използване на запетайките.

Книгата е предназначена за всички, които си поставят за цел да овладеят правописа и пунктуацията на българския език или искат да подобрят своята грамотност, за специалисти, които се нуждаят от справки, за преподаватели, студенти, ученици.

Как може да се купи онлайн
Мобилис | Store.bg


 

 ДА ЗАТВЪРДИМ ЗНАНИЯТА СИ ЗА ВИДОВЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПРЕДИ САМОПРОВЕРКАТА

 

Игри и упражнения за прилагателните имена

В квадрата са скрити няколко прилагателни имена. Съществителните имена вдясно ще ти помогнат да ги откриеш. Натисни с левия бутон на мишката върху началната буква на откритата думичка и маркирай прилагателното в табличката!Успех!
 

ДА ПРОГОНИМ СКУКАТА ПРЕЗ ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ!

 

Класическата игра на бесеница няма нужда от описание как се играе. Всеки я е играл в училище. За да започнете нова игра, просто изберете категорията и натиснете бутона "Нова игра".

Провери своя правопис сам, без никой да те вижда, че грешиш! Успех!

 

Да проверим ! Какво знаем за съществителното име?

 

Електронен тест за проверка на знанията за съществителните имена тук:

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2 клас

 

ЗВУКОВЕ И БУКВИ 

 

БУКВАТА се чете и пише . ЗВУКЪТ се чува и изговаря .

ЗВУКОВЕТЕ са ГЛАСНИ и СЪГЛАСНИ .

ГЛАСНИТЕ съдържат само глас и образуват срички .

Те са 6 на брой : а-ъ , о-у ,е -и.

СЪГЛАСНИТЕ са СОНОРНИ, ЗВУЧНИ или БЕЗЗВУЧНИ.

СОНОРНИТЕ съгласни съдържат много глас и малко шум .

Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа+Й -/л,м,р,н,й/.

ЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат звук и шум .

Това са съгласните в думите БоЗа ,ВоДа ,ЖеГа -/б,в,г,д,ж,з /.

БЕЗЗВУЧНИТЕ съгласни съдържат малко глас и много шум .

Те са : П,С,Ф,Т,Ш,К,Х,Ц,Ч.

В края на думите звучните и беззвучните съгласни се променят.Чуват се Б-П ,

В-Ф , Г-К , Д-Т , З-С ,Ж-Ш . Проверка правим като кажем думата в друга форма, мн. число или проверим в речника .

Буквите Я и Ю в началото на думата и след гласна означават два звука Я=Й+А , Ю=Й+У /ябълка, Мая, юнак,/ . След съгласна се броят за един звук /люляк/. Буквата Щ означава два звука Щ=Ш+Т .

Буквосъчетанието ДЖ и ДЗ означават 2 букви, но 1 звук.

Буквата Ь не означава звук, а омекотява съгласния пред нея.

ЙО се пише в началото на думата и след гласна.

След съгласна се пише ЬО .

 

ДУМА - ИЗРЕЧЕНИЕ - ТЕКСТ

 

ДУМАТА служи за назоваване на нещо :предмет, признак на предмета или негово действие.

Разделя се на СРИЧКИ , в зависимост от гласните които съдържа /ма-ма, у-чи-ли-ще, дом/ .

ПРЕНАСЯНЕТО на част от думата става като се раздели на срички и се спазва правилото, че не може да се оставя или пренася сричка от една буква /слон,ри-ба,ба-рабан,бара-бан,оби-ча/.
ГЛАВНИ букви пишем В НАЧАЛОТО на изречението и на ИМЕНА на хора, реки, градове.../В града дойде цирк. Владимир,Искър,Червен бряг,България..../

Думите свързани по смисъл образуват ИЗРЕЧЕНИЕ ./Столицата на България е София . /

Чрез СЪОБЩИТЕЛНОТО изречение съобщаваме нещо. В края му се пише ТОЧКА. /Аз обичам България ./

Чрез ВЪПРОСИТЕЛНОТО изречение задаваме въпрос . В края му се пише ВЪПРОСИТЕЛЕН знак .
/Ще ходиш ли в парка ? /

УДИВИТЕЛНИЯТ знак се поставя , когато с изречението изразяваме чувство или издаваме заповед . / Ох, боли ме главата от учене ! Не пресичай улицата !

 

Изреченията свързани по смисъл образуват ТЕКСТ. Всеки текст има ЗАГЛАВИЕ .

 

ЧАСТИ НА РЕЧТА


СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите, с които назоваваме предмети, животни, хора или техните имена.

Те могат да бъдат : нарицателни , собствени и умалителни /куче , Шаро , кученце /.

Откриваме ги с въпрос : Какво е това ? Кой е този ? .

Определяме  род и число на съществителното име:
м.р. - самолет,ученик/един/,

ж.р. -роза,ученичка/една/,

ср.р. -колело,дете/едно/,

ед.ч. -град,
мн.ч. -градове .


ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите , с които назоваваме качество или признак на предметите .

Те се СЪГЛАСУВАТ със същ. имена - приемат рода и числото им и образуват
СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ - /червена роза , умно дете , роден град , палави деца/.

Откриват се с въпросите : Какъв ? , Каква ? , Какво ? , Какви ? -голям,сладък, красив,добра,прекрасна,слаба,буйно,гладно …

Определяме  род и число на прилагателното име.


ГЛАГОЛИ - това са думите с които назоваваме действие или състояние на предметите.

Откриват се с въпросите : Какво прави ? , Какво правят ?

Определяме  лице ,число и време глагола.

За целта си помагаме с думите :

Аз- за 1л.,ед.ч. ,

Ти -2.л.,ед.ч.,

Той,Тя,То - 3л.,ед.ч.,

Ние-1л.,ед.ч.,

Вие -2л.,ед.ч.,

Те -3л.,ед.ч. .
 

 

ед. ч.           мн. ч.

1л. уча         1л. учим
2л. учиш       2л. учите
3л. учи         3л. учат

В зависимост от това кога се извършва действието :

·         в момента на говорене - СЕГАШНО ВРЕМЕ /уча,пея,играя /,

·         преди момента на говорене - МИНАЛО ВРЕМЕ /учих,пях,играх /

·         БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ – действието ще се извърши след момента на говорене - / ще уча,ще пея,ще играя / .

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

  • ДА СИ ПРИПОМНИМ КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ ЗВУКОВЕТЕ  И БУКВИТЕ В ДУМАТА - ТЕЗИ ТРУДНИ ЗВУКОВЕ И БУКВИ!
  • ТЕМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА - СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ, ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ И ГЛАГОЛ  ЩЕ ВИДИТЕ ТУК:

 

 

Правила при писане

 

 

ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО  "АЗ И БУКВИТЕ"

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

ЗА ДА СТЕ УВЕРЕНИ В ПОДГОТОВКАТА СИ ВИЖТЕ ТЕМИТЕ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ ТУК!