НАПРАВИ СИ САМ " ОЖИВЕЛИ КНИЖКИ" !

https://www.robertsabuda.com/popmakesimple.asp

valentineFrankenstein

 

ЗАБАВНО МЕЖДУЧАСИЕ

 

Задачи – шеги

1. Един молив има два края. Колко края ще има моливът, ако отрежеш единия му край?

2. Ако на един триъгълник отрежем единия ъгъл, колко ъгли ще останат?

3. Тръгнал Илия за село Бързия. Срещнал три жени. Колко хора всичко отиват  в село Бързия?

4. Една кокошка, стои на 2 крака и тежи 4 килограма. Колко ще тежи кокошката, ако стои на 1 крак?

5. На една жица са кацнали 10 лястовички. Седмата излетяла. Колко са останали?

6. На едно дърво кацнали 10 птици. Ловец стрелял и улучил една от тях. Колко птици са останали на дървото?