ЗАДАЧИ 

Забавни задачи

Навлизайки в осъзнатия си живот на човек са му необходими дълбоки и широки познания, добра памет, съобразителност, внимателност, анализиране , съпоставяне и обобщаване на факти , както и много други качества.

За създаването на тези качества могат да се използват занимателни задачи . Тези задачи могат да послужат и за създаване на добра мотивация при изучаването на определени математически знания. Овладяването на решенията им крачка по крачка премахва дори страха от самата математика.

Забавлявайте се !!!

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 4 и 5 клас

зад. 1.

Владо, Сашо , Иван и Мартин ловили риба. Заедно хванали 40 рибки. Владо е хванал 4 рибки повече от Сашо,Сашо – 4 рибки повече от Иван , а Иван – 4 повече от Мартин. Кой колко рибки е хванал?

зад . 2.

Аз ходя да плувам в басейна веднъж на три дни, Васко – веднъж на 4 дни , а Кольо – веднъж на 5 дни. Миналият понеделник ние се срещнахме на басейна. След колко време ще се срещнем отново и в какъв ден от седмицата ще се срещнем отново?

зад .3 .

Едно момче преброило 70 животни в стадото , водено от хитроумен пастир. Запитал той пастира от колко животни е стадото , за което се грижи.А пастира му отговорил:“На паша съм извел две трети от третината на стадото , което ми е поверено“ . Момчето намерило правилния отговор на въпроса си . А, Вие можете ли да кажете колко е броят наживотните в цялото стадо?

зад. 4 .

След контролна работа едно нетърпеливо дете пита:

-Г-жо, колко шестици има?

Госпожата отговорила:

-Една трета от присъстващите имат 1 сгрешена задача, една четвърт – 2 , една шеста -3 , една осма от Вас ме разочароваха много, защото са сгрешили всички 4 задачи от контролната.

Колко ученици са имали отлични оценки, ако са решили всички задачи вярно , а в класа е имало не повече от 30 ученика?

зад.5.

Ива има двойно повече цветни моливи , отколкото Рени, а Савина – 13 по- малко от Рени. По колко цветни молива притежава всяка от тях , ако общият брой моливи , които имат е равен на просто число по- малко от 50, сумата от двете цифри на което е равна на 11.

зад.6.

За една година дървесния фонд на една гора нараства средно с 4%. През добра година фондът се увеличава с около 5% , а през неблагоприятна -с 3%. С колко % е нарастнал дървесния фонд за две години , ако първата е била благоприятна, а втората – неблагоприятна?

зад.7.

Нектарът събиран от пчелите , съдържа приблизително 70% вода.Медът, който пчелите извличат от него , има около 17% вода. Колко нектар е необходим за получаване на 1 кг мед?

зад.8.

Една книга съдържа 152 страници . На всяка страница има средно по 45 реда, а на всеки ред – по 68 знака. На колко страници би се събрал текст, ако поради използване на по- голям шрифт на буквите върху една страница се побират само 32 реда, всеки с по 51 знака ?

Зад.9.

Един пътник в бързия влак задрямал, след като вече бил пропътувал половината път. Когато се събудил, до крайната гара оставало толкова, колкото е половината от пътя , който той проспал ?

Зад.10.

Телевизионно предаване включва излъчване на оперно представление в Миланската скала за Норвегия.

Кой пръв ще чуе началото на операта : зрителят в Миланската скала, който се намира на разстояние 25 метра от сцената , или телевизионният зрител в Хамерфест?

/разстояние Милано-Хамерфесте около 2900км; скоростта на разпространение на звука е 340 метра в секунда;скоростта на електромагнитните вълни е 300 000км/сек /